Sekilas Serat Jayengbaya 2


"Gampang ngawula wanandi,
Moh redihen, moh mredika,
Enak ngenger landa lemper,
Gawene mung nggosok barang,
Blanjane pendhak pasar,
Tur oleh lungsuran kasut,
Clana tanapi kemeja...."

Ertinya : 

"Enak menghamba belanda, emoh (tidak ingin) residen, tidak mahu pula yang merdeka. Enak mengabdi belanda rendahan, pekerjaannya hanya menggosok barang, upahnya diberikan tiap pekan, lagi pula memperoleh sepatu beklas, celana serta kemeja."

Setelah menimang-nimang tidak enaknya mengabdi pada bangsa lain, ia berubah-ubah pendapat, hingga akhirnya sempat pula berkhayal jadi bangsawan dengan cara bernikah dengan raden ayu

R. Ng. Ranggawarsita (1802 – 1873)
Mas Kiyahi Sarataka
Mantri Carik Kadipaten Anom


Tiada ulasan: