Penciptaan-NYA


  
"Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui..."

Surah Ghafir (40) : 57

Tiada ulasan: