MELAYU DELI : Banjar MasinDari Singgawang ke Banjar masin
Minyak tanah hasil buminya
Nasib yang malang, hidupku miskin
Kian ke mari mencari nafkah

Negeri Singgawang kotanya indah
Disana banyak orang berkunjung
Hidup melarat selalu sengsara
Tiada pernah rasa beruntung

"Melestari estetika bangsa"

Tiada ulasan: