IMPI & MIMPI


"Jangan takut untuk berimpian besar, 
kerana orang yang tidak punya impian 
bererti tidak punya cita-cita dan masa depan"

Wiwid Prasetyo
Novel "Orang Miskin Dilarang Sekolah"
Penerbitan Diva Press
Indonesia

Tiada ulasan: