SISIPAN ROHANI RANAH 3 WARNA

Anak-anakku...

Akan tiba masanya ketika kamu dihadang badai dalam hidup. Badai itu boleh jadi diluar diri kamu., boleh jadi badai dalam diri kamu. Hadapilah dengan tabah dan sabar, jangan lari. Badai pasti akan berlalu.


Anak-anakku...

Badai paling dahsyat dalam sejarah manusia adalah badai jiwa, badai rohani, badai hati. Inilah badai yang mampu membongkar dan menghempaskan iman, logik, kepercayaan diri dan tujuan hidup. Akibat badai ini boleh jadi lebih hebat dari badai fizikal. Menangilah badai rohani dengan iman dan sabar, kamu akan menjinakkan dunia akhirat.


Anak-anakku...

Apabila badai datang. Hadapi dengan iman dan sabar. Laut yang tenang adalah untuk ditakluki, bukan ditangisi. Bukankah karakter pelaut handalan ditatah oleh badai yang silih berganti ketika melintas lautan tidak bertepi?

Kial Rais
Pondok Madani

Sedutan dari Novel RANAH 3 WARNA
Karya A Fuadi
PTS Litera Utama Sdn Bhd Malaysia
PT Gramedia Pustaka Utama Indonesia
2011

Tiada ulasan: